ISTROMETAL DM, s.r.o. ISTROMETAL DM, s.r.o. svk eng ger UPDATED 04/04/11
STROJÁRSKA VÝROBA flexibilita, bohaté skúsenosti, vysoká kvalita a produktivita výroby 15rokov iso9001 iso14001 KOVOOBRÁBANIE A CNC OBRÁBANIE, ZÁMOČNÍCKA A KOTLÁRSKA VÝROBA, TVAROVÉ CNC PÁLENIE

Vyrábame pre rôzne odvetvia - automobilový, stavebný, oceliarsky, lodný, tlačiarensky, vzduchotechnický, chemický, potravinársky priemysel a pod.

Prevažná časť našich výrobkov (95%) smeruje na export v rámci celej Európy. Medzi najväčších zákazníkov patria významné medzinárodné spoločnosti z Rakúska, Holandska, Belgicka, Nemecka, ale aj zo Slovenska.

V našej organizácii uplatňujeme zásady systému manažérstva kvality a environmentu certifikovaného podľa ISO 9001 a ISO 14001.
Na žiadosť promptne vypracujeme cenovú ponuku podľa Vami zaslanej výkresovej dokumentácie. Dôverujte nám a vsaďte na profesionalitu, vysokú kvalitu, odborný prístup, zaujímavé ceny, krátke dodacie termíny a spoľahlivosť. Našou najlepšou reklamou sú naše referencie.
vyrobky

dielne

Firma realizuje projekt
zo zdrojov Euróoskej únieDátum začiatku 8.4.2015
Dátum konca 31.7.2015
Výška NFP 89 775 €
Firma realizuje projekt
zo zdrojov Euróoskej únie

"Nákup CNC centra"

Dátum začiatku 8.4.2015
Dátum konca 31.7.2015
Výška NFP 89 775 €